За проекта

Официален сайт на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" - Стара Загора по реализация на Националния ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето“ (25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г.).
Идейна концепция: Системно, привлекателно и аргументирано, чрез интересни и разнообразни дейности, в процеса на игри и учене учениците:
  • да се запознаят колко важно е да спазват здравословните принципи;
  • да ограничат употребата на вредни за организма вещества;
  • да осъзнаят значението на физическата активност за укрепване на здравето им.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. 


Зарежда се...       Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето“
Зарежда се...
Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" - Стара Загора
Зарежда се...
Министерството на здравеопазването
Министерството на образованието и науката
Министерството на културата
Министерството на младежта и спорта
Министерството на околната среда и водите
Представителството на Европейската комисия в България